Jdi na obsah Jdi na menu
 


Orlovští komunisté bilancovali. Informace z Městské konference KSČM Orlová 2011

12. 12. 2011

V sobotu 3.12.2011 v požární zbrojnici dobrovolných hasičů v Orlové-Porubě se konala Městská konference KSČM Orlová. Kromě šestadvaceti přítomných delegátů se konference zúčastnili také Poslankyně PSP ČR za KSČM s. Milada Halíková a místopředseda OV KSČM Karviná s. Jan Charvát, přítomen byl i místostarosta Orlové s. Miroslav Koláček.

V úvodu vystoupila předsedkyně Městské organizace KSČM Orlová a zastupitelka s. Marie Pustelníková a stručně zhodnotila činnost a aktivitu orlovských komunistů nejen v zastupitelstvu a radě města, ale také při pořádání různých akcí pro občany, od kuličkiády přes oslavy MDŽ nebo předmájovou veselici až po nedávné velmi úspešné setkání zastupitelů s občany, které proběhlo v Hospodě Baronka v Orlové-Porubě a připomněla jak důležité je chodit mezi lidi a taktéž vyzdvihla to, že nejmladší zastupitele v Orlové mají právě komunisté.

Následovaly volby jednotlivých pracovních skupin konference a vystoupil hospodář orlovských komunistů s. Miroslav Pavlík, který přítomné informoval o hospodaření, rozpočtu a placení členských příspěvků v městské organizaci v období od poslední konference, která se konala na začátku roku 2010 do té letošní.

Poté následovala diskuse. V té jako první vystoupil nejmladší s přítomných delegátů a zastupitel města s. René Závišek, který stručně informoval o již zmíněné akci “Baronka” a o přípravě podobné akce na jaře příštího roku a také o VIII. sjezdu KSČM a podpořil kandidaturu současného předsedy ÚV s. Filipa na funkci a taktéž vyslovil názor, že by se měl do funkce místopředsedy strany vrátit s. Dolejš a zároveň navrhnul na místopředsedu strany pro volby jednoho z autorů juniorprojektu s. Romana Janoucha a upozornil na co nejlepší způsob vedení předvolební kampaně v příštím roce (kdy se konají krajské a senátní volby, pozn. autora) s co největším zapojením kandidátů, ať už budou na jakémkoli místě kandidátky. Taktéž informoval o nutnosti práce s mladou generací, kterou je třeba získat pro politiku KSČM!

Další diskutující s. Alois Chamr delegáty uklidnil, že komunistická strana má na zaplacení pokuty, cca 40 milionů korun, za neuskutečněný prodej jejího sídla a že jí to v žádném případě nepoloží a vyjádřil rozhořčení nad snahou současné vlády pozastavit činnost KSČM.

Na něj plynule navázala poslankyně a rozená Orlovačka s. Halíková. Ta sdělila, že snaha pozastavit činnost strany má dva důvody. Kromě politického kdy je třeba vyřadit silného politického soupeře, je to hlavně důvod ekonomický, to znamená, že příští rok v době konání voleb by v případě pozastavení činnosti KSČM nemohla postavit kandidátní listiny a tím by přišla o státní příspěvek, který tvoří podstatnou část financování strany. I ona, ale ujistila, že byť strana zřejmě bude muset již zmíněnou pokutu zaplatit, bude dál bez problémů fungovat. Informovala o práci komunistických poslanců v parlamentu, kteří předkládají vlastní zákony, především proti asociálním vládním návrhům, ty jsou však zamítnuty ve většině případů již v prvním čtení. Hovořila také o spolupráci mezi KSČM a ČSSD na komunální úrovni.

Předseda jedné z početně nejsilnějších základních organizací KSČM v Orlové-Porubě, s. Jan Stančok taktéž zhodnotil práci orlovských komunistů a zdůraznil jak je důležité získávat nové členy, s tím, že právě jeho ZO letos získala již dva mladé členy, přičemž přihláška jednoho z nich, šestadvacetiletého, mu byla předána teprve před zahájením konference. Celkově tak jeho organizace získala od městské konference v lednu 2010 do současnosti již tři nové členy ve věku od 26 do 36 let. Daří se tak, byť pomalu, ale jistě obměňovat početně stále silný kádr orlovských komunistů, který čítá 111 členů.

Předseda klubu orlovských zastupitelů za KSČM a radní města s. Ladislav Bernatík informoval o nelehké práci komunistů v zastupitelstvu a vedení města a zhodnotil jejich činnost.

Podobně hovořil ve svém vystoupení i místostarosta Orlové s. Koláček, který vyjádřil názor, aby mladí lidé ve straně dostávali co nejvíce příležitostí, od práce v zastupitelstvu či radě města až po kraj a jeho slovy aby se stali postupně nástupci starších, zkušenějších matadorů.

S. Charvát pochválil orlovské komunisty, kteří jsou kromě Havířova jediní zastoupení ve vedení většího města co se týká bývalého okresu Karviná a poděkoval jim za práci, kterou pro své občany odvádí. Také hovořil o přípravě krajských voleb a o koalici KSČM a ČSSD v rámci kraje, který je tak při spoluvedení komunistů nezadlužený!

Pomyslným vrcholem konference byly volby nového předsedy a dalších deseti členů městského výbory strany. Delegáti, kteří volili aklamací tak jednoznačně potvrdili ve funkci staronovou předsedkyni městského výboru s. Pustelníkovou, která byla jedinou kandidátkou na funkci.

Ačkoliv s. Pustelníková po svém opětovném znovuzvolení hovořila o tom, že je to její poslední “funkční období” co by předsedkyně a vyzvala ke generační obměně i na této pozici, mohu říct a nejen za sebe, že má s. Pustelníková naší organizaci i městu jako zastupitelka stále pořád co dát a kromě “výchovy” svého nástupce udělá pro stranu a občany v Orlové do příští konference ještě hodně práce. A proto ji kromě poděkování za odvedenou práci přeji hodně síly i úspechu do budoucna.

Delegáti konference zároveň potvrdili delegáty na okresní konferenci KSČM Karviná, která se uskuteční na konci ledna 2012 a na krajskou konferenci, kandidáty do okresního výboru a vyšších stranických orgánů a rovněž doporučili kandidáty za Orlovou pro krajské volby v roce 2012, těmi jsou s.Petr Koláček a s. René Závišek. Oba jmenovaní jsou doporučeni také jako delegáti na VIII. sjezd KSČM v květnu příštího roku.

Tolik možná trochu obsáhlejší informace z pomyslného bilancování orlovských komunistů, kteří patří nejen v rámci bývalého okresu Karviná k velmi úspešným a aktivním organizacím, což je před nadcházejícím a pro občany “krizovým” rokem potřeba připomínat, připomínat, že komunisté v Orlové byli, jsou a budou!

Za Městskou organizaci KSČM Orlová:

René Závišek