Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření politiků k situaci v OKD: JUDr. Josef Babka, KSČM

28. 2. 2016

babka.jpgVůbec se nedivím vyhlášení stávkové pohotovosti v celých OKD. Ztráta důvěry zaměstnanců OKD k těm, kteří s nimi prostřednictvím odborů jednají je téměř na bodu nula. Jeden slib či závazek stíhá druhý a jejich realizace či plnění je v nedohlednu. Nedůvěryhodná prohlášení vedení OKD nebo NWR vedou k nepřehledné situaci, kdy jednou hovoří o uzavření dolu Paskov, následně rozšíří své záměry na Darkov a Lazy s dopadem na zaměstnanost ve výši 5-6 tisíc zaměstnanců OKD a agenturních pracovníků. Takhle se s vlastníkem dobývacího prostoru a nerostného bohatství, kterým je stát nemá a nesmí jednat. A na tom nic nemění převzetí akcí skupiny RWE skupinou AHG, tedy zřejmě skupinou věřitelů. Proto jen velmi nelibě vnímám jednání Vlády ČR, která doposud razantně nevstoupila do tohoto procesu. Její povinností je zabezpečit, aby ten komu udělila licenci pro těžbu uhlí plně respektoval jak energetickou koncepci, horní zákon a další normy a musí to být ona, která rozhodne o dalším využití našeho nerostného bohatství. Proto prohlášení, že se bude starat jen o propuštěné zaměstnance se mi jeví jako nedostatečné. Tuto starost považuji v kontextu s řadou sociálních zákonů za samozřejmost a povinnost.

Vedení Moravskoslezského kraje si však uvědomuje, že nekontrolovatelným, živelným zastavením těžby jsou ohrožena další pracovní místa u těch zaměstnavatelů, kteří jsou pupeční šňůrou provázáni s OKD a na ně se sociální program OKD nevztahuje. A tady hovoříme o dalších tisících místech. Proto po Vládě České republiky požadujeme nalezení urychleného, efektivního a proveditelného řešení situace ve společnosti OKD v zájmu zachování co nejdelšího zachování těžby a vytěžení dostupných zásob uhlí. Jde tedy o časově rozložený a systémový přístup k řešení útlumu těžby černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru. Jen tak se nám společně se státními orgány může podařit zajistit náhradní programy, vytvoření nových pracovních míst, kde alespoň částečně se mohou uplatnit propuštění zaměstnanci a firmy navázané na OKD si najdou jiné programy či odbytiště. V tomto směru MSK vyvíjí maximální kroky pro vytvoření nových průmyslových zón na území zejména v postižených regiónech a územích. Jedná s domácími i zahraničními investory, kteří mají zájem investovat v našem kraji a snaží se jim vytvořit maximální podmínky, podporuje systém investičních podmínek, který však má hlavně v rukou opět Vláda ČR. Při řešení přípravy území využívá i krajského rozpočtu. S plnou naší podporou můžou horníci počítat při prosazování ještě příznivějšího řešení jejich předčasných odchodů do důchodu i nad rámec současně projednávané zákonné úpravy.

Nejsem nostalgik, ale Ostravsko historicky vzniklo na bázi uhlí-koks-železo-ocel. Neuvážená a zpackaná privatizace těchto historicky v kraji rozvinutých oborů nese své hořké ovoce. Hrozba útlumu dalšího segmentu jako je hutnictví a ocelářství by přineslo kraji neřešitelné problémy v zaměstnanosti, ještě většímu odlivu zejména mladé generace z našeho regiónů a celkovému zhoršení životních podmínek v našem kraji. Je pozitivní, že Rada MSK spolu s krajskou tripartitou i Paktem zaměstnanosti vyvíjejí jednotný tlak na Vládu ČR k odvážnému a razantnímu řešení stávající situace v OKD a celém MSK. Věřím, že hornické odbory rovněž najdou podporu i u ostatních profesních svazů. Nyní jde nejen o horníky, ale i o další desetitisíce dalších zaměstnanců a jejich budoucnost.

 JUDr. Josef Babka
 1.náměstek hejtmana MSK