Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dolejš: Jednoznačně vylučuji, že by mé jednání bylo korupční

27. 9. 2009

Tiskové prohlášení Jiřího Dolejše, místopředsedy ÚV KSČM, k článku "Co udělají politici za milion", zveřejněnému dne 26. září v Mladé frontě Dnes.Dne 26. 9. 2009 vyšla v článku "Co udělají politici za milion" od Jiřího Benáka informace, že v roli majitele neexistující sítě heren nabídl politikům obchod: zabránit přijetí úpravy legislativy za finanční odměnu.

 

Konkrétně pak zde vyšlo tvrzení o KSČM, s jejímiž zástupci se sešel 21. 9. 2009 v budově ÚV KSČM. Pan Benák zde píše, že na tomto setkání slíbili zástupci KSČM pro něj za nabídku 1 milionu Kč udělat maximum.

 

Jako účastník této schůzky prohlašuji, že pan Benák po nás za svou nabídku nic nechtěl. Pan Benák mi byl představen jako náš sympatizant, který má zájem pomoci i finančně straně. S touto nabídkou také přišel již dříve za místopředsedou Milotou.

 

Nezávisle na tom se pan Benák zajímal o legislativní řešení problematiky oblasti sázek a her, aby nemělo pro toto podnikání likvidační charakter. To byl také důvod, proč jsem byl na tuto schůzku jako poslanec PS PČR kolegou místopředsedou Milotou přizván. Potvrdil jsem mu, že legislativní úprava v této oblasti je a bude tématem v řádu měsíců, ale že konkrétní návrh není k dispozici.

 

Nabídl jsem mu, že ho mohu o vývoji informovat a že bych s ním konzultoval případné řešení a reálné možnosti postupu poslanců za KSČM. Podobný postup volím i v dalších případech. Názor z oboru je samozřejmě důležité znát. Současně jsem ho upozornil, že KSČM má zájem hry pořádně zdanit, protože by mohlo jít o významný výnos jak do státního rozpočtu, tak do rozpočtů měst a obcí. Shodli jsme se, že toto nerozporuje.

 

Nabídku uzavření řádné obchodní smlouvy na placenou inzerci v podniku, kde KSČM má akciový podíl, považuji za legitimní. To je samozřejmě věcí managementu a statutárních orgánů této společnosti.

 

Domnívám se ale, že by měly být proti výroku, že nabídku takové inzerce je možné vnímat jako klasické praní špinavých peněz, podniknuty v příslušných lhůtách odpovídající právní kroky.

 

Z výše přečteného jasně vyplývá, že schůzka neměla v žádném případě charakter jednání o obchodu "něco za něco". Vyznění celého článku, které vytváří falešný dojem souhlasu s úplatným lobbingem, chápu jako poškozující. Jakékoliv korupční jednání na této schůzce jednoznačně vylučuji a jsem připraven legitimitu své účasti na zmiňované schůzce hájit i právními kroky.

 

Pro politický rozměr této kauzy považuji za nezbytné, aby ji urychleně, hned příští týden, posoudil i vrcholný stranický orgán, tedy VV ÚV KSČM. Jde o to se navzájem úplně informovat ve vedení strany a přijmout kolektivně závěry pro další postup, aby nemohla být poškozována KSČM v předvolební kampani.

 

Jakýkoliv jednostranný krok z mé strany, pokud jde o můj mandát poslance či místopředsedy, odmítám, protože by to mohlo být chápáno jako náznak nějaké viny. Jsem o své nevině nejenom přesvědčen, ale i věřím že na VV ÚV KSČM vyvrátím jakákoliv možná obvinění na mou adresu.

 

autor: Jiří Dolejš, místopředseda ÚV KSČM