Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okresní konference Komunistické strany Čech a Moravy Karviná 2013

4. 12. 2013

Okresní konference Komunistické strany Čech a Moravy Karviná

USNESENÍ
Okresní konference KSČM Karviná,
konané dne 2. prosince 2013 v Karviné

Okresní konference Komunistické strany Čech a Moravy v Karviné, konaná dne
2. prosince 2013 v PZKO v Karviné, na základě schváleného programu svého jednání, jednacího a volebního řádu, předložených zpráv, diskuse a po provedených volbách,

I. Schvaluje:

1. Zprávu o činnosti okresní organizace KSČM Karviná přednesenou
předsedou OV KSČM s. Nytrou.
2. Zprávu okresní revizní komise.
3. Zprávu okresní rozhodčí komise.
4. Zprávu mandátové komise.
5. Zprávu volební komise - protokol volební komise o výsledcích voleb
/bude součásti usnesení/.
6. Zapisovatelku okresní konference s. Moniku Havlíčkovou
7. Ověřovatele zápisu z okr. konference s. František Fic, s. Miroslav Hajdušík
8. Hlavní úkoly OV KSČM Karviná pro období 2014-2015

II. Bere na vědomí:

Informaci o hospodaření okresní organizace KSČM za období 2012 a 1.-3. čtvrtletí 2013

III. Ukládá:
1. Vyhodnotit diskusi z jednání okresní konference, náměty a připomínky k činnosti okresní organizace zařadit do Hlavních úkolů a plánu práce OV KSČM.
Termín: leden – únor 2014 Z: předseda OV KSČM

2. V souladu s usnesením ÚV KSČM, pokyny ústředního volebního
štábu a krajského volebního štábu zabezpečit přípravu a uskutečnění voleb do
Obecních zastupitelstev, Evropského parlamentu a Senátu PČR v obvodě 75 /
Termín: viz dané termíny v r. 2014 Z: předseda OV KSČM

 


3. Seznámit s průběhem a přijatými závěry okresní konference
členskou základnu na aktivech komunistů ve městech a členských
schůzí ZO KSČM
Termín:leden – březen 2014 Z: delegáti okresní konference

4. Plénu OV KSČM rozpracovat závěry KK KSČM do podmínek okresní organizace KSČM Karviná.

IV. Doporučuje:

1. Přispívat částkou 10kč/měsíc na jednoho člena KSČM na volební fond.
Termín:úkol stálý Z: Všichni členové KSČM

Okresní konference KSČM v Karviné
Dne 2. prosince 2013 Karviná

Návrhová komise:

Jan Charvát - předseda
Stanislav Mlčák
Tomáš Gallik