Jdi na obsah Jdi na menu
 


Těšínská výzva

25. 9. 2009

„Těšínská výzva“Dostupnost objektivních informací o politice KSČM je ve veřejnoprávních i soukromých médiích totálně omezována. Vnímají to nejen členové KSČM, sympatizanti, ale i objektivní spoluobčané, bez ohledu na politickou orientaci.

Veřejnoprávní média zejména ČRo a ČT nadbíhají vládním i nevládním pravicovým stranám, jejich předvolebním kampaním a cílům lobbistických skupin.

Tiskoviny převážně v rukou zahraničních vlastníků plivají společně na všechno, co souvisí s úspěchy předchozích generací a zejména období poválečné obnovy. Do výchovy mladé generace se tzv. populárními formami „tlačí“ spotřebitelský styl života, kde morálka a úspěch je měřena penězi, majetkem a individualizmem. Mladí lidé se dostávají do pasti lží a vyznávají často život v souladu s profesně zpracovanými reklamními šoty o úspěchu a štěstí podmíněného hromaděním majetku za každou cenu, umělým životním stylem a vzhledem. Reklamním akcím se za peníze prodávají celebrity, ze kterých média vytvářejí idoly pro mladé lidi. Věda, vzdělání a poctivá práce lidí jsou médii bojkotovány a deformovány.

Žel je skutečností, že tiskovinám s takovým obsahem dává přednost i nezanedbatelná část členů KSČM před HaNo. Tvrdě pak kritizují nedostatečnou informovanost a komunikaci v KSČM.Vyzýváme

proto k propagaci Haló novin (HaNo)

všechny stranické orgány - organizace především:

 • základní organizace měst a obcí

 • placené funkcionáře KSČM

 • zvolené funkcionáře obecních a krajských úřadů za KSČM

 • poslance, senátory PSP za KSČM a jejich asistenty a poradce

 • zastupitelé KSČM na všech úrovních

 • poslance EP za KSČM , jejich poradce a asistenty

Propagaci provádět mezi členy, ale především mezi spoluobčany a studující mládeži.

Doba monitorování propagace: 1.9.2009 – 28.10.2010Forma propagace:

 1. titulní (jiná obsahem zajímavá) stránka HaNo, ve vývěsných skřínkách KSČM, každý týden nový výtisk,

 2. propagovat www.halonoviny.cz,

 3. „zapomenutí“ HaNo ve vlaku, v čekárně na úřadu, v ordinaci apod.

 4. zakoupení HaNo a distribuce mezi občany na předvolebních akcích,

 5. předplatné HaNo na měsíc/čtvrtletí … jako cenu různých soutěží KSČM,

 6. vyzvat placené funkcionáře obcí, měst, krajů za KSČM, aby alespoň v předsálích vstupů do úřadů, kanceláří, byl dostatek výtisků HaNo,

 7. hledání a zobecňování zcela nových forem propagace a distribuce HaNo,

 8. využít elektronickou formu (e-mail, sms) a informovat o zajímavých článcích konkrétní lidi, kterých se články týkají.


Monitorovat tuto aktivitu od srpna 2009 do komunálních voleb 2010 a věnovat monitoringu prostor pro zkušenosti v HaNo.

Vyhodnotit dle indikátoru – počet odběru v obci, městě, čtvrti -porovnání s obdobím před a po skončení akce, ve spolupráci s OV KSČM.Cíl propagace:

 1. lépe zhodnotit úsilí redakce a vysokou odbornost obsahu deníku Halo noviny,

 2. zvýšit informační sílu KSČM mezi spoluobčany,

 3. podpořit kandidáty KSČM ve volbách na úrovni komunální, krajské, republikové, evropské,

 4. zvýšit účast občanů ve volbách,

 5. získat poznatky z propagace tisku a zvýšit jeho prodejnost ,

 6. zvýšit podporu programu KSČM mezi občany.


Redakci Halo novin doporučujeme zvážit, aby se více objevovaly záběry z činnosti skupin občanů, např. vědy, výzkumu, masového sportu, novátorské akce vzdělaných mladých lidí, zemědělců, dělníků, kteří tvoří potenciál čtenářů a pravidelných odběratelů HaNo, místo opakujících se snímků známých tváří osobností KSČM.

Městský výbor KSČM Český Těšín oceňuje úsilí redakce HaNo a vysokou odbornost jejich obsahu. Nejme spokojeni s úrovni odběru HaNo v našem regionu. Více jak jeden rok propagujeme zejména titulní stránku HaNo a odkaz na www ve svých skřínkách a máme dílčí zkušenosti z výše uvedených forem. Rádi bychom využili poznatky jiných organizací a jednotlivců s propagaci a distribucí HaNo.


Obsah Výzvy se tvořil v rámci příprav 7. Společensko – sportovního setkání na Těrlické přehradě a setkal se s podporou partnerů.


Projednal, doplnil a schválil dne 2.9.2009 Městský výbor KSČM Český Těšín

Projednáno na KR KSČM MSK dne 14.9.2009.