Jdi na obsah Jdi na menu
 


“Zase jeden komisař mládeže kope do SMKČ”

22. 2. 2012

Vzhledem k tomu,že se čtenář,který si přečetl mé předchozí články reagující na jakýsi “SMKČ“(Svaz mladých komunistů Československa) může ztrácet v tom na jaký článek vlastně reaguji,sluší se tento “text” uveřejněný na internetových stránkách SMKČ ze dne 24.1. t.r. alespoň trochu přiblížit a seznámit se s ním.Protože je původní verze velmi dlouhá,dovolil jsem si ji jaksi zestručnit a vybrat to nejpodstatnější…..To jen atˇ mě svazáci ze SMKČ nepodezřívají z cenzury.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Po delším čase jsem si opět prohlédl internetové stránky Komise mládeže
při ÚV KSČM, nazvané „Džuniorprodžekt í jů“ (píše se juniorproject.eu, čte se
anglicky tak, jak uvádím před závorkou – „moderní levice“ přece musí být správně
„west“!), abych správně zrudl vzteky. Podařilo se…
Zaujal mě článek o Václavu Havlovi „Člověk nebo Bůh“ autora Reného
Záviška. Pod článkem je za jménem autora uvedeno „mladý člen a zastupitel KSČM,
Orlová”. Na internetu jsem o tomto „moderně levicovém“ mládežníkovi mnoho
informací nenašel, jen to, že je mu asi 23 let, tedy je stejně starý jako já.
Ale obávám se, že věk a členství v KSČM jsou asi tak to jediné, co máme
společného…….
Nevím, co ví René Závišek o SMKČ a z čeho soudí, že SMKČ „škodí, kde se
dá“ atd. Pokud tak usuzuje jen z Haló novin a výlevů filipovských reformistů z
vedení KSČM a několika jejich podržkašků z Komise mládeže při ÚV KSČM, dovoluji
si podotknout, že jeho informace o SMKČ jsou značně omezené.. ….
Ale vraťme se ještě k mládežníku Renému Záviškovi. Jeho prohlášení proti
SMKČ a fakticky na podporu jeho nepřátel není náhodné. Na stránkách OV KSČM
Karviná čteme, že na městské konferenci KSČM v Orlové 3. 12. 2011 tento soudruh
„podpořil kandidaturu současného předsedy ÚV s. Filipa na funkci a taktéž
vyslovil názor, že by se měl do funkce místopředsedy strany vrátit s. Dolejš a
zároveň navrhnul na místopředsedu strany pro volby jednoho z autorů
juniorprojektu s. Romana Janoucha... Taktéž informoval o nutnosti práce s mladou
generací, kterou je třeba získat pro politiku KSČM!“ Je zřejmé, že člověk
prosazující do vedení KSČM osobu odpovědnou za její všestrannou politickou,
morální i finanční devastaci, společně s usvědčeným korupčníkem a jejich
fanatickým obdivovatelem (které všechny tři spojuje zběsilá nenávist k
marxismu-leninismu, jenž nazývají „stalinismem“), se nemůže na adresu SMKČ
vyjadřovat pozitivně. Nevadí, SMKČ na adresu R. Záviška a jemu podobných také
ne. Rozdíl je jen v tom, že SMKČ (tvořený z velké části členy KSČM) prostor v
médiích ovládaných vedením KSČM a jeho nohsledy, tj. v Haló novinách,
„Džuniorprodžektu“ apod. prostor nedostane, zatímco útoky proti SMKČ jsou zde ze
strany komise „zastupující mladé členy KSČM“ na denním pořádku. A co se toho
získávání mládeže pro politiku KSČM týče, dodávám, že úkolem SMKČ a všech
marxistů-leninovců nejen není a nesmí být získávání mladé generace pro politiku
Filipa, Dolejše a jejich kohorty, nýbrž na základě marxismu-leninismu odrazení
mládeže od ní! …………………………….. Luděk Kobza/SMKČ/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Úplné znění tohoto článku s názvem uvedeným výše a ostatní informace o tomto “pokrokovém svazu” se dočtete na jeho internetových stránkách www.komsomol.cz

P.S.Jsem si jistě vědom,že jsem šlápl do vosího hnízda,ale jak už jsem zmínil několikrát, jakoukoliv kritiku přijímám a protože se jedná ze strany tohoto “svazu” o zbytečnou provokaci,která by mohla být jen další záminkou některých novodobých antikomunistických inkvizitorů naší “vyspělé demokracie” k možnému pozastavení činnosti KSČM,nehodlám se již SMKČ dál zabývat a na jeho možné další útoky již jakkoli reagovat.Mé předchozí články byly první a poslední reakcí na něj a jeho útoky!!!
René Závišek