Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj KSČM č. 11/2010

8. 11. 2010

Nad výsledky voleb, nad budoucností.


Supervolební rok je naplněn a chýlí se ke svému závěru. Jaké pocity v nás zanechal? Dá se říci, že přes potvrzení levicovosti našeho okresu Karviná se nám nepodařilo dosáhnout výraznějších úspěchů, které by odpovídaly dosavadnímu postavení KSĆM ve společnosti.

Chci touto cestou poděkovat Vám všem – komunistům i sympatizantům, kteří jste dali své hlasy našim kandidátům. Podařilo se nám přesvědčivě obhájit naši poslankyni PS PČR PaedDr. Miladu Halíkovou. V komunálních volbách jsme v našem okrese prosadili 64 zastupitelů za KSČM do vedení měst a obcí, což je o osm méně, než v minulém volebním období.

Je na místě, abychom si všichni vyhodnotili, zda jsme pro podporu naší strany udělali co jsme mohli, včetně své rodiny a blízkého okolí.

Na zasedání ÚV KSČM v sobotu – 6.11.2010 jsme projednali Stanovisko KSČM k aroganci současné vlády. Hodnocení současnosti se vyznačuje tvrdými opatřeními vládní koalice, které se projeví nejen v razantním snížení životní úrovně většiny rodin, ale i v omezování vzdělání, neboť nebude na školné. Dojde k ohrožení péče o staré a nemocné, kteří nebudou mít na léky, ani pobyt v nemocnici, ve stále se zvýšující nezaměstnanosti.

Je na každém z nás, abychom svými postoji a konáním pomohli společně pozastavit zbídačování občanů, potlačování lidských práv a dalšího úpadku slušnosti a morálky!


RSDr. Jiří Nytra – předseda OV KSČM Karviná
Jednání 8. schůze OV KSČM Karviná 20.9.2010


Program:


  1. Příprava volební kampaně – komunální volby 2010

  2. Práce pracovních komisí OV KSČM Karviná

  3. Stav členské základny za 1.-8. měsíc 2010

  4. Organizační


Přítomni: viz presenční listina

Přizváni: ORK a ORoK KSČM

Hosté: viz presenční listina


Návrh usnesení:


OV KSČM dne 20.9.2010:


1. Bere na vědomí:


a) Informaci o přípravě volební kampaně – komunální volby 2010


b) Informaci o stavu pracovních komisí OV KSČM Karviná


c) Informaci o stavu členské základny okresní organizace KSČM Karviná


2. Ukládá:


 a) Uskutečnit ustavující jednání pracovních komisí a skupiny mladých při OV KSČM

T: do konce listopadu 2010

Z: předsedové komisí


b) Zorganizovat setkání zastupitelů za KSČM v okrese Karviná s cílem sjednocení přístupů KSČM při posilování samosprávy v městech a obcích

T: listopad – prosinec 2010

Z: předseda OV KSČM Karviná

 


Zpracoval: J. Nytra

Dne: 20.9.2010
50 LET VE STRANĚ.


ObrazekMěstský výbor KSČM v Havířově sezval na pátek 22. listopadu své členy ze základních organizací, kteří v tomto roce jsou již 50 let členy strany. Neformální beseda s funkcionáři MěV a malou kulturní vložkou, to vše čekalo účastníky tohoto setkání.Přítomní obdrželi od předsedy s. Kronenberga a místopředsedkyně s. Holeksové malou pozornost a pamětní list k této události. 

ObrazekBeseda, která následovala, byla přijata kladně a dotazy byly většinou směrovány k volbám či povolebním jednáním. Přátelská atmosféra, která celé odpoledne provázela je dokladem toho, že je nutno i v politické práci vidět především lidi a nezapomínat na maličkosti, které je potěší. Rozcházeli jsme se s dobrým pocitem a příslibem konání takových akcí každý rok.

Jan Seidl

 
 

Výsledky voleb do zastupitelstev měst a obcí kandidátů za KSČM v okrese Karviná v roce 2010.


Obec Albrechtice: počet čl. zastupitelstva 15- mandátů za KSČM 5

1 Šipula Vladislav Ing.

2 Palowská Monika

3 Greńová Zdeňka

4 Wygrys Ondřej

6 Šipula Martin 


Město Bohumín: počet čl. zastupitelstva 23- mandátů za KSČM 2

2 Veselý Zdeněk Mgr.

13 Suchý Arnošt


Město Český Těšín: počet čl. zastupitelstva 27- mandátů za KSČM 2

1 Prymus Karel

14 Turjap Miroslav RNDr.


Obec Dětmarovice: počet čl. zastupitelstva 15- mandátů za KSČM 6

1 Mžik Lumír Ing.

2 Šnapková Dagmar

3 Kubátko Vladislav

4 Kiková Anna Mgr.

5 Wowra Miroslav

6 Podušková Ivana Bc.


Obec Dolní Lutyně: počet čl. zastupitelstva 15- mandátů za KSČM 3

1 Mžyk Miloslav Ing.

2 Nemec Vladimír

6 Finda Richard Ing.


Obec Doubrava: počet čl. zastupitelstva 11- mandátů za KSČM 1

10 Waclawiec Roman


Obec Horní Bludovice: počet čl. zastupitelstva 15- mandátů za KSČM 3

1 Pohludková Jana

5 Klimša Emanuel

6 Prymusová Alena Mgr.


Obec Horní Suchá: počet čl. zastupitelstva 15- mandátů za KSČM 3

1 Charvát Jan

2 Stefan Tomáš

5 Faja Evžen


Město Havířov: počet čl. zastupitelstva 43- mandátů za KSČM 12

1 Halíková Milada PaedDr.

2 Kronenberg Miroslav

3 Hegyi Alice

4 Šebesta Jiří Ing. 

5 Dosedělová Soňa

6 Pawlas Daniel Bc.

7 Havlíčková Monika

8 Fukala Vladislav

9 Sachmerda Karel

10 Heczko Eduard Ing.

11 Jeziorski Jaroslav

12 Kupczak Radek Mgr.


Obec Petrovice u Karviné: počet čl. zastupitelstva 21- mandátů za KSČM 2

1 Trzaskalik Ondřej 205

4 Vozničková Alena 184


Obec Stonava: počet čl. zastupitelstva 7- mandátů za KSČM 1

1 Topiarz Viktor


Obec Těrlicko: počet čl. zastupitelstva 15- mandátů za KSČM 1

1 Švábek Miroslav


Město Karviná:
počet čl. zastupitelstva 41- mandátů za KSČM 10

1 Wiewiorka Karel

2 Janík Antonín Ing.

3 Antalová Naděžda

4 Gallik Tomaš

5 Hajdušík Miroslav Ing.

6 Petráš Antonín Mgr.

7 Matykiewicz Eduard

8 Orszulik Radek

9 Kwiczalová Danuta

19 Adámek Josef


Město Orlová: počet čl. zastupitelstva 35- mandátů za KSČM 7

1 Koláček Petr

2 Havrdlíková Johana Mgr.

3 Koláček Miroslav

4 Pustelníková Marie

5 Závišek René

6 Bernatík Ladislav RSDr. CSc.

11 Klimecká Dagmar Mgr.


Město Petřvald: počet čl. zastupitelstva 15- mandátů za KSČM 3

1 Novák Jiří

2 Jaglařová Jana

6 Lukša Jiří Ing.


Město Rychvald: počet čl. zastupitelstva 15- mandátů za KSČM 3

1 Tvardek Stanislav

2 Skýba Lubomír

3 Pěgřímek Miroslav Ing.


 Z poslanecké sněmovny

 

Legislativní nouze ukázala bídu pravicové koalice


Když koaliční vláda připravovala návrh státního rozpočtu na rok 2011, určitě již věděla, komu chce „sebrat“ peníze na snížení deficitu. Především těm potřebným, kteří se dušeni nedostatkem obtížně brání. Kabinet tedy mohl předložit příslušné zákony už na zářijovou schůzi sněmovny a nechat je projednat běžným postupem. Jenže ouha! Všichni občané mají volební právo a v polovině října se konaly komunální volby a volby do třetiny Senátu. A tak si koalice nechala tyto zákony v šuplíku a vytáhla je až po volbách. Protože jí ale tato finta příliš nevyšla a v Senátu ztratila pravice většinu, začala spěchat, aby stihla především škrty v sociální oblasti protlačit na poslední chvíli horní komorou parlamentu ve starém složení. Vyhlášený stav legislativní nouze byl tedy ukázkou spíše nouze, neboli politické bídy vládní koalice, a neměl reálný společenský podklad.

Podle zákona o jednacím řádu sněmovny je stav legislativní nouze vymezen takto: „Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu.“ Z uvedeného textu je zřejmé, že by připadala v úvahu pouze otázka hrozby značných hospodářských ztrát. S povzdechem mohu konstatovat, že ovšem tyto škody hrozí po přijetí předloh především občanům. Jak řekl předseda klubu KSČM Pavel Kováčik: „Tato vláda je kalamitou pro ČR. Tato vláda ohrožuje jistoty občanů. Tato vláda téměř každému občanovi sahá do kapsy. Tato vláda je tou živelní katastrofou, kvůli které by mohl být vyhlášen stav legislativní nouze.“ Rozum zůstává stát i nad tím, že mezi předlohy v legislativní nouzi byla zařazena novela zákona, která snižuje státní příspěvek stranám o 5%. Jak upozornil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, jde o „úsporu“ 21 milionů korun. A rozpočet je přitom bilion korun. Takže o žádnou hrozbu velkých hospodářských škod nejde. Naopak ale tímto postupem koalice vzrůstá nebezpečí, že strany se stanou více závislé na sponzorech. Připomínám jen miliónové dary pana Bakaly ODS, TOP09 a Věcím veřejným.

Poslanecký klub nejenže nesouhlasil s tím, že existují důvody pro vyhlášení legislativní nouze. Ale byli jsme otřeseni stupňující se arogancí vládní koalice, která vyústila v otevřené porušování jednacího řádu i zvyklostí, které umožňují klubům se poradit a uklidnit vyhrocenou situaci. Například ani za stavu legislativní nouze nelze svolávat mimořádnou schůzi sněmovny dříve než za pět dní. Když ale koalice zjistila, že snaha zařadit zákony „v nouzovém režimu“ na probíhající schůzi není odpovídající postup, tak narychlo potřebný počet poslanců odevzdal listinu se žádostí o svolání mimořádné schůze. A předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS) ji svolala od předsednického pultíku už za hodinu a půl! Vše pak vyvrcholilo tím, že na návrh ODS koaliční poslanci odhlasovali, že nepovolí přestávku na poradu klubu ČSSD. „Válcovačka“, kterou od květnových voleb uplatňuje vůči opozici vládní koalice, už nabývá neúnosných rozměrů. Klub KSČM na protest opustil jednací síň. Jistě, bylo to gesto, ovšem jeho smyslem bylo to, aby se lidé (protože sdělovací prostředky tuto situaci i v informační blokádě vůči KSČM zaznamenaly), mohli zamyslet, jaké poměry teď ve sněmovně panují. Jaký je ve skutečnosti onen „nový“ politický styl, který ODS, TOP09 a VV slibovaly a lákaly na něj voliče. I když jsme si vědomi hlasovací převahy 118 poslanců vládní koalice a jejich arogantního způsobu jednání, tak jsme se samozřejmě druhý den již zúčastňovali práce sněmovny a nadále obhajujeme zájmy většiny obyvatel v souladu s volebním programem KSČM.


Milada Halíková, poslankyněPOZVÁNKY:

 

Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy ve Frýdku –Místku

Moravskoslezská krajská rada KSČM

pod záštitou ÚV KSČM a redakce Haló novin


Pořádají v sobotu 27. listopadu 2010 v Domě kultury Válcoven plechu ve Frýdku - Místku


VRATIMOVSKÝ ODBORNÝ SEMINÁŘ


na téma: „Kde mizí voličský potenciál levice a proč“.Program:


 • Zahájení - RSDr. Karel Klimša, analytik odd.zahr. politiky ÚV KSČM

 • KSČM a výzvy doby – JUDr. Vijtěch Filip, předseda ÚV KSČM

 • Volební preference z pohledu generací – Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., sociolog a publicista

 • Levicové hodnoty ve 21. století – Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., politolog a publicista

 • Aktivizace intelektualizovaných služeb – Doc. Ing. František Čuba, CSc., Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

 • Jako volili l´avicoví voliči na Slovensku – Mgr. Branislav Ondruš, poslanec NR SR

 • Levice a války v dnešním světě – Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., politolog a historik
Městská rada Česko-ruské společnosti v Ostravě,

klub ČRS Ostrava,
Ostravský ruský dům a.s. a Zámek Poruba, kulturní památka


Vás srdečně zvou na


SLAVNOSTNÍ KONCERT NA POČEST STÁTNÍHO SVÁTKU RUSKA

"DNE NÁRODNÍ JEDNOTY"který se uskuteční v sobotu dne 13.listopadu 2010 od 16.00 hod.

ve společenském sále zámku v Ostravě-Porubě, Nábřeží SNP.
V programu koncertu se představí přední profesionální čeští a ruští umělci:
zasl.umělkyně Štěpánka Ranošová, herečka Lilian Malkina a další.
Divácký příspěvek á 50,- Kč

 

 

 

LEVICOVÝ KLUB ŽEN

JANKY JURCZAKOVÉ KARVINÁ


POŘÁDÁ 19. LISTOPADU 2010 OD 16:30 HOD NA OV KSČM KARVINÁ


BESEDU SE ZÁSTUPCEM SDRUŽENÍ NA OCHRANU SPOTŘEBITELŮ


SRDEČNĚ ZVEME

NABÍDKA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ (CENY JSOU ZA 1 KG)


VÁNOČNÍ CUKROVÍ SMĚS 15 DRUHŮ 350,- Kč

VÁNOČNÍ CUKROVÍ SMĚS 6 DRUHŮ (DIA) 350,- Kč

DIA možno objednat i po ½ kg

VANILKOVÉ ROHLÍČKY 200,- Kč

LINECKÉ TVARY NEPLNĚNÉ 180,- Kč

LASKONKY – KORPUS 250,-Kč

Obrazek

 

OBJEDNÁVKY DO 30.11.2010 ROZVOZ DO 20.12.2010

ZÁLOHA 150,- Kč na 1 KG !

antalovanada@seznam.cz

Tel.: 606 393 429

 

Nabídka novoročenek 2011


Vážené soudružky a soudruzi,

na OV KSČM přišla nabídka na výrobu novoročenek. Předkládáme informace pro případné zájemce:

Cena za kus včetně obálky 4,-Kč.
Termín objednávek: do soboty 13. listopadu 2010
Dodávka poštou nebo k vyzvednutí osobně do konce listopadu.
Objednávky zasílejte elektronicky na ov.prvych@kscm.cz

S pozdravem "Čest práci!"
Milan Havlíček 

Vážení přátelé,

 

OV KSČM a MěV KSČM v Karviné


pořádají tradiční


22. TŘEŠNIČKOVÝ BÁL


v sobotu 26. února 2011

v prostorách PZKO ve Stonavě


VSTUPNÉ 350,-


Distribuce vstupenek na OV KSČM od 10. 12. 2010

 

 

 

CO, KDY, KDE

 

2010


DATUM

DEN

HODINA

AKCE

MÍSTO

15.11.2010

pondělí

15:30

OV KSČM plénum

Karviná OV

22.11.2010

pondělí

13:00

MSKR+zastupitelé MSK

Ostrava-D.T.

27.11.2010

sobota

9:00

Vratimovský odborný seminář

Dům kultury Frýdek-místek

6.12.2010

pondělí

9:00

MS KR

Ostrava

11.12.2010

sobota


ÚV KSČM

Praha

13.12.2010

pondělí

15:30

VV+ plénum OV+ P.P.

Karviná OVDůležitá informace!!!!!!!!!!


Vážení přátelé. Tento Zpravodaj slouží k vzájemnému informování

o naší činnosti. Proto vás opět žádám, aby jste se o práci vaší ZO KSČM, MěV, zájmové skupiny mladých, případně společenských organizací ve vašem okolí prostřednictvím našeho Zpravodaje podělili se všemi, kteří nás čtou. Od nového roku i na webových stránkách OV KSČM Karviná www.kscmkarvina.cz


Své příspěvky posílejte nejlépe e-mailovou poštou na adresu

honza.charvat@centrum.cz nebo ovkscmk@volny.cz 


Charvát Jan

 

místopředseda OV KSČM Karviná