Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj KSČM č. 2/2010

26. 2. 2010

ZPRAVODAJ KSČM č.2.2010 Okresu KarvináSvátek MDŽ má 100 let Obrazek8. březen je dnem, kdy v mnoha zemích světa slaví Mezinárodní den žen, jehož historie sahá na přelom 19. a 20.  století. Začalo to stávkou amerických žen pracujících v textilních továrnách, které se chtěly domoci lepších pracovních podmínek. V roce 1910 byl tento svátek na II. Mezinárodní konferenci žen v Kodani navržen Klárou Zetkinovou pro dosažení volebního práva žen.

V roce 1975 pak byl tento svátek oficiálně uznán i organizací OSN a v důsledku toho jej přijaly mnohé národní vlády.

Rádi bychom poděkovali my muži našim manželkám, maminkám, babičkám, sestrám, dcerám, přítelkyním - našim ženám za jejich práci, péči a všechnu tu pohodu, kterou dokážete vytvořit jedině vy.

 

Děkujeme a přejeme Vám ženám k tomuto svátku pevné zdraví, stěstí a pohodu.

 

Za všechny muže, které máte kolem sebe

 

                            Jiří Nytra – předseda OV KSČM

 

 ***


Jednání 25. schůze  OV KSČM Karviná

dne 15. 2. 2010

 

Program:

1.   Kontrola usnesení 24. schůze OV KSČM


2.   Vyhodnocení hospodaření OJ OV KSČM Karviná za rok 2009,

 -  stanovisko ORK


                3.   Příprava OK KSČM Karviná                    Organizační:

 -Volební kampaň pro volby do PS PČR

          -Příprava MDŽ

          -Příprava 21. ročníku plesu OV KSČM

 

 

 Přítomni: viz presenční listina

 Přizváni: ORK a ORoK KSČM

 Hosté:     přizváni viz presenční listina

 

 

Návrh usnesení:

 

OV KSČM dne 15.2.2010:

 

       1. Bere na vědomí:

           a) Stav přípravy OK KSČM Karviná

           b) Stav přípravy volební kampaně do PS PČR

           c)Informaci k přípravám MDŽ

 

   2. Schvaluje:

                       a)                         Vyhodnocení hospodaření OJ OV KSČM Karviná za rok 2009  bez výhrad            

   

             Zpracoval: J. Nytra

                 Dne  15.2.2010


 

***


Vážení politici a státní úředníci,


nepřeji si, abyste mě každý den neustále masírovali a stresovali údaji o tom, že každý novorozenec má batoh s dluhem 111 000 Kč, nebo že se Česká republika zadlužuje každou minutu jedním milionem korun. Takové zprávy jsou mi k ničemu, protože i když vypnu všechna světla, topení, netelefonuji, zamknu se v bytě a nikam nevycházím, nic s tím neudělám.
Na takové zprávy mám pro všechny šéfy této země jedinou odpověď: když neumíte udržet na uzdě státní finance, když neumíte hospodařit, jděte od toho!
Ten 1 bilion 300 miliard korun, které se na mě snažíte hodit, to není dluh nás občanů -- to je VÁŠ dluh! Tento dluh jste vyrobili a rozjeli VY. Dělejte si s ním, co chcete, a neobtěžujte nás údaji, které nemůžeme nijak ovlivnit. Země se zadlužuje rekordním tempem, ale já ne. Já na dluh nežiju, naopak, snažím se mít na kontě neustále nějakou tu rezervu v násobku několika měsíčních platů. Nikdy v životě jsem nikomu nic nedlužil. To bych raději umřel hlady!
A běda, dozvídám se, že ten VÁŠ nesplatitelný dluh máme teď splatit MY.
Víte, jak to v dějinách dopadlo -- v Praze letěli radní z oken radnice už třikrát a není důvod, aby neletěli po čtvrté. Možná je právě těch 888 milionů za projekt Opencard poslední kapkou, po níž přeteče pohár.
Myslete na to, vy, politici a úředníci, kteří nám vnucujete, že jsme v tomto státu na pokraji katastrofy. VY jste tento stát dovedli na pokraj té katastrofy. My výši platů, daní, penzí, odvodů zdravotních či sociálních, stejně jako stanovení výše všech podpor a příspěvků neurčujeme. Pamatujte na to, že od poslední společenské změny uplynulo právě 20 let, a to je v Čechách, jak známo, první předpoklad pro dějinnou změnu. Varuji vás, vzpamatujte se, vezměte rozum do hrsti a začněte pracovat na změně. A až budete mít situaci pod kontrolou a
budete nám moci oznámit, že Česká republika snižuje své zadlužení o jeden milion korun za hodinu, pak se pochlubte. Do té doby nás neobtěžujte stresujícími zprávami o vaší kolosální neschopnosti.
S pozdravem občan Bedřich Ludvík


 

Více o autorovi: Bedřich Ludvík
Dramaturg hrané tvorby ČT, autor a režisér dokumentů s písničkou, spisovatel a písničkář. Přivedl k životu filmy jako Smradi, Kuře melancholik, Kytice Výchova dívek v Čechách a přes 50 televizních filmů - za všechny jmenujme cyklus o lidech postižných zločinem - Oběti. Vydal (zatím) čtyři knihy.Pozvánka


ObrazekVážené soudružky a  soudruzi, Vážení  přátelé,

 

pobočka  Společnosti  česko-kubánského přátelství v Karviné si Vás  tímto dovoluje pozvat  na velice  hodnotnou přednášku a besedu o Kubě, zemi, která je v naších  masmédiích  ne  zrovna příznivě  hodnocena a  naše  vláda mnohé finanční prostředky z naších daní věnuje nechvalně známé  organizaci, jakou je „ Člověk  v tísní “, která  se  snaží  rozvracet   režimy, jenž jsou  trnem v oku Spojeným státům.

 

Nedávno  byl v české  televizi uveden pořad, který  tato  organizace  natočila  na  Kubě ve spolupráci  s tamním  disentem. Jelikož  naše občanská společnost dostává  velice  zkreslené  informace a  není  možné sjednat v masmédiích nápravu,  rozhodli  jsme se uspořádat  tuto besedu, aby  nám všem ozřejmila, život,  životní podmínky a  práci kubánského lidu, ale  také nám mnohé  pověděla  o  krásách  této  země. Besedou  Vás  bude provázet  Ing. Josef Štofan  z brněnské pobočky naší Společnosti, který  jezdí na  Kubu vícekrát do roka, je velice dobrým znalcem tamních poměrů, natočil  o  Kubě mnoho  filmů a udělal tam  mnoho kvalitních fotografií, jenž  budou na přednášce prezentovány.

 

Beseda se  bude  konat dne 30. 3. 2010 od  17. hodiny v budově PZKO vedle OV KSČM v Karviné.

Tato přednáška a beseda je opravdu jedinečnou možností, jak si na  toto  téma udělat svůj  úsudek, dovědět  se  mnohé  informace a zhlédnout hezké  filmy o Kubánské republice a životě  její občanské společnosti.

 

Myslím si, že Ti z Vás, kteří jste se se mnou zúčastnili přednášky o Kubě v Kulturním domě v Karviné, kterou uspořádal mladý cestovatel z Prahy, ve  které jsme pak  po  besedě vystoupili a mnohé věci  lidem  ozřejmili a uvedli na  pravou  míru můžete potvrdit, že o naše informace a písemné  materiály byl velký  zájem. Proto že se jedná o velice  kvalitní přednášku a bude se  na co podívat, myslím tím filmy a fotografie přijďte, určitě budete spokojení. Pokud bude mít někdo z vašich blízkých či známých  zájem, budou milé vítání.  

 

Členové naší pobočky, dostanou poštou písemně materiály z VČS, která se konala dne 23. 1. 2010 v  Praze spolu  s pozvánkou na  tuto  besedu a  jsou  žádáni, aby při  účasti doplatili členské příspěvky  za  minulý a  letošní rok. 

 

              Januš Adamus

předseda pobočky SČKP Karviná

 

--------------------------------------------------------------------------------------
Již třináctý  ples  KSČM v Horní Suché.

Koncem minulého měsíce naše ZO KSČM Horní Suchá, uspořádala v  Dělnickém domě v pořadí  již  třináctý  ples  KSČM. Na  úvod je třeba  říci, že oproti minulým rokům  jsme  měli  méně plesových hostů, ale úroveň  a  kvalita byla na  stejné  výši  jak bylo  zvykem z minulosti. V této  souvislosti je třeba konstatovat, že dnešní nelehké časy  mají stále silnější dopad na občanskou společnost, tedy i hostů  plesu bylo méně.

Úvodní proslov přednesl předseda ZO  KSČM Jan Charvát, jenž srdečně přivítal všechny milé plesové hosty, mezi jinými i  předsedu  OV  KSČM v Karviné  soudruha Jiřího Nytru, který se dostavil v průběhu.  Poté již patřil taneční parket všem, kteří se  přišli pobavit  a  zatančit  si. Předtančení, či  chcete-li v kulturní vložce plesu nám  i tentokráte zatančili v různých  choreografiích mladí lidé ze  souboru „ Suszanie“ z Horní Suché, což se plesovým  hostům  velice  líbilo.

Sál  Dělnického  domu  byl  jako  vždy  perfektně  vyzdoben a  stoly svou úpravou jenž  byla v gescích naší organizace nesly  charakter  slavnostního  rázu. Naše  ženy připravily pro  hosty plesu   dva druhy večeří, a  je  třeba  říci, že  všem velice  chutnalo.

K večeři se  podával  zákusek a  káva, hosté měli  možnost  být  obslouženi v  barech, které  svým  bohatým sortimentem  přispěly k tomu, že se  lidé opravdu  dobře  bavili. Ti, jenž  byli  odjinud a  viděli naše  ceníky  alkoholických nápojů, si  je   dokonce  i  fotografovali na  památku, ale  to  je  každoroční  rituál  nemístních   hostů našeho plesu. Je  třeba  poděkovat  všem, kdož svou  prací  přispěli ke zdárnému průběhu plesu a  ke  spokojenosti  plesových  hostů. Zejména pak, naším  ženám a sympatizantkám v kuchyni, které již dlouhá léta dokazují, že  jsou perfektními  kuchařkami.

Také  tombola   byla  velice  bohatá, o  což  se  ve  velké míře zasloužil  předseda  ZO, soudruh Charvát, který  obešel  všechny  podnikatele  v okolí a dokázal  sehnat opravdu  hodnotné ceny, Do tomboly nám přispěl  i starosta  obce, mnozí poslanci  a zastupitelé, ale také mnozí spoluobčané občané a členové strany. Při půlnočním losování naší  plesoví  hosté aplaudovali  všem  výhercům a  své  výhry  pak   oslavovali  i skleničkou dobrých  nápojů  v barech.

Ples se líbil a  jako vždy se již  jeho  účastníci ptali na ten příští.  Po čtvrté ranní hodině  hudba utichla a parket osiřel. Jen organizátoři se rozcházeli až po šesté hodině ranní, sice unaveni, ale spokojeni, ples se opět  vydařil. Kdo  má  zájem, může se  podívat  v sekci  fotografií, jsou již uložené  fotografie  z letošního plesu.

A kdy, že bude ten příští? Půjde-li vše dobře a budova Dělnického domu bude opravena, tak jak o tom informoval hosty předseda ZO je 14 ples KSČM zadán na  29. ledna 2011. Společně s vámi se těšíme již dnes.

                                           


Januš Adamus

ZO KSČM  Horní Suchá

 

 

ObrazekProjednejte na konferencích KSČM  výzvu z Těšína a Poličky 

 

Vaše konference má několik prvenství uvedl ve svém vystoupení předseda OV KSČM Karviná J.Nytra v Českém Těšíně  dne 20.1.2010. Je první v pořadí v rámci konferencí v okresu. Dále její prvenství spočívá v účasti hostů -  představitelů ze zahraničí a to SLD z Cieszyna, účasti zástupce ČSSD a partnerských MěV KSČM z Havířova a Třince, který je součásti sousedního okresu Frýdek Místek. Další prvenství je ve formě přednesení správy o činnosti městské organizace - powerpoint. Kromě rekapitulace výsledků a  nastínění úkolů MěO do roku 2015 bylo vysloveno poděkování členům a sympatizantům J.Ciencialovi,  M.Příhonské, Vlčkové, A.Cieslarové, J.Kaletovi, J.Niedobovi, manželům Gabrhelikovým, Dallovým, Matíkovým a Cilinkovým. MěV  Český Těšín děkuje poslankyním PSP M.Halíkové, K.Konečné a poslanci EP J.Kohlíčkovi za účast a podporu  organizovaných akcí v Těšíně.

Konference se nesla v příjemné neformální atmosféře, s účasti 92.%. delegátů.  V diskusi vystoupil kromě delegátů i všichni hosté. Obsahem byla výměna zkušeností  z komunikace s občany – voliči, ekonomická situace města i celé země, práce v zastupitelstvích, ale i v komisích a výborech. Partnerské organizace řeší podobné problémy. Setkávají se i mezi konferencemi na společenských a sportovních akcích., na kterých se objevuje řada obětavých sympatizantů a rostoucí počet mladých lidí. Byl zvolen nový MěV do čela kterého byly zvoleny ženy. Předsedkyní je Mgr. J.Jurčágová a místopředsedkyní Ing. E.Brodová.

 

Ve správě a v diskusi byly uvedeny odezvy na  Těšínskou výzvu k podpoře distribuce Halo Novin mezi občany. Vysoce byla hodnocena práce s. E.Bažanovského, který neúnavně pečuje o aktuální obsah skřínky v centru města s titulní stranou Halo novin  a www odkazu na ně již více než rok.  Takže občané města nemohou říci, že nevěděli o tom kam se řítí naše země a život příštích let jak na konferenci zaznělo. Máme v Těšíně dobrý pocit, že internetovu verzi HaNo navštěvuje rostoucí počet zejména mladých lidí a snad tomu přispívá i Výzva z Těšína.  Byl přečten děkovný dopis předsedy ÚV KSČM JUDr.V.Filipa komunistům v Těšíně, dále poděkování K.Růžičku na oslavách levicového tisku v Ostravě a reakce ZO KSČM z Poličky. Byl přečten delegátům dopis s náměty M.Moravčíka s Opavy. Promyšlené využití Halo Novin  mezi občany v  supervolebním roce 2010 nám může výrazně pomoci. Opatření s tímto cíli by se měli promítnout  do usnesení městských a okresních konferencích KSČM.  K tomu  z Těšína vyzíváme  všechny  delegáty.

 

V.Šuňal  Český Těšín

 

 

CO ? KDY ? KDE ?     

2010

 

DATUM

DEN

HODINA

AKCE

MÍSTO

8.3.2010

pondělí

13:00

VV OV KSČM

Karviná

8.3.2010

pondělí

15:30

OV KSČM  plénum

Karviná

13.3.2010

sobota

9:00

Okresní konference KSČM

PZKO Stonava

22.3.2010

pondělí

9:00

MS KR

Ostrava

27.3.2010

sobota

 

ÚV KSČM

Praha

29.3.2010

pondělí

15:30

Aktiv funkcionářů + OVŠ

PZKO Karviná

 

 

Důležitá informace!!!!!!!!!!

 

Vážení přátelé. Tento Zpravodaj slouží k vzájemnému informování

o naší činnosti. Proto vás opět žádám, aby jste se o práci vaší ZO KSČM, MěV, zájmové skupiny mladých, případně společenských organizací ve vašem okolí prostřednictvím našeho Zpravodaje podělili se všemi, kteří nás čtou. Od nového roku i na webových stránkách OV KSČM Karviná.

www.kscmkarvina.cz

 

Své příspěvky posílejte nejlépe e-mailovou poštou na adresu

honza.charvat@centrum.cz   nebo  ovkscmk@volny.cz

 

 Charvát Jan

                                místopředseda OV KSČM Karviná