Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj KSČM č. 6/2010

26. 7. 2010

Čeho jsme dosáhli a co nás čeká.          Vážení čtenáři našeho Zpravodaje,

          je po volbách do PS PČR, je rozhodnuto a hodnocení výsledků má tolik podob, kolik je hodnotitelů. Ale na jednom se většina analýz odborníků a politických praktiků shoduje na tom, že nás čekají nejednoduché chvíle. Je jasné, že útok koaličních pravicových partnerů se nebude týkat jen nás, ale všech demokratických složek ve společnosti. Je našim zásadním úkolem při sestavování kandidátních listin do obecních voleb nabídnout místa zvláště těm osobnostem, které jsou schopny a ochotny měnit politiku pro občana. Musíme si uvědomit po těchto volbách, že bez úzké spolupráce s dalšími subjekty v rámci komunální politiky nemáme šanci čelit současné pravicové koalici, která již předvádí směr svého působení – proti většině lidem.

Udělejme proto všechno, co nám a našim spoluobčanům pomůže v obecních volbách:
kvalitní osobnosti na kandidátní listině KSČM
příprava volebního programu, který bude obsahovat zásadní řešení pro obec a lidi
oslovit všechny voliče a seznámit je s naším programem.

Před  těmito volbami, které proběhnou 15. - 16. října 2010, nás čeká čas prázdnin a dovolených. Proto mi dovolte Vám všem a Vašim blízkým popřát hezkou dovolenou plnou sluníčka a přijemných zážitků a pak společně jdeme na to!

                       RSDr. Jiří Nytra 
                předseda OV KSČM Karviná

Jednání  6.  schůze  OV KSČM Karviná dne  21.6.2010


Program:
1.          Plán práce OV KSČM Karviná na 2. pololetí 2010
2.      Vyhodnocení volební kampaně do PS PČR v podmínkách OV KSČM Karviná
3.      Obnovení činnosti Zájmové skupiny mladých – Komise mládeže
4.      Organizační
Informace z jednání VV ÚV KSČM dne 18.6.2010 a 11.zas ÚV 20.6.2010                
Informace k přípravě komunálních voleb 2010
Informace o změnách ve vedení MěV Havířov
Příprava na celostranickou konferenci KSČM 26.6.2010
Úhrada odkupu el. sekačky pro OV KSČM od s. Josefa Bílka

Přítomni: viz presenční listina
Přizváni: ORK a ORoK KSČM
Hosté:     viz presenční listina

Návrh usnesení:

OV KSČM dne 21.6.2010:

1. Schvaluje:
                     a)   Plán práce OV KSČM Karviná na 2. pololetí 2010
                     b)   Delegáta na Celostran. konferenci KSČM – Jana Charváta1
                     c)   Odkup el. sekačky od s. Josefa Bílka v ceně 500,-Kč
 
               2.   Bere na vědomí:
       a)   Informaci z jednání VV a 11. zas. ÚV KSČM

               3.   Ukládá:
           a)  Rozborovat výsledky voleb do PS PČR 2010 v ZO KSČM dle místa
                           působnosti / v  jednotlivých OVK/ a využít pro přípravu komunálních voleb
                           2010
                         Z: pžedsedové MěV a ZO KSČM
                    T: ihned
           b)  Zabezpečit přípravu a zdárný průběh komunálních voleb:
zpracovat kandidátní listiny včetně prohlášení kandidáta a určení zmocněnce s
                                náhradníkem ve všech MěV a ZO KSČM s předáním                               
                                                                                              Z: předsedové MěV 
                    T: na OV do 16.7.2010
                                                                                                   na úřady měst a obcí do 10.8.2010
Zpracování volebních programů ve městech a obcích
                     Z: předsedové MěV a přímo říz. ZO
                                                                                               T: ihned
            c)  Každý MěV a dle možností přímo říz. ZO KSČM vybrat zástupce mladých do
                 pracovní skupiny při OV KSČM Karviná
                    Z: předsedové MěV a př.říz. ZO KSČM
                    T: do 30.7.2010
Zpracoval: J. Nytra
Dne            21.6.2010Plán práce OV KSČM Karviná na 2. pololetí 2010

Na svém jednání dne 21.6.2010 plénum OV KSČM schválilo plán práce OV KSČM
na 2. pololetí 2010.
Pro potřeby koordinace našich organizací jej zveřejňujeme. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    Termíny jednání

Červenec

29.7.    15.30    Porada předsedů MěV a přímo říz. ZO            OV

Srpen
 9.  8.         15.45    VV OV KSČM č. 5                    OV
16. 8.         15.30    OV KSČM č. 6                              OV
26. 8.      15.30       Okresní volební štáb (OVŠ)                     OV
                                /předsedové MěV a přímo říz.ZO, poslankyně PČR, asistenti/

Září
13. 9.          15.45    VV OV KSČM č. 6                    OV
20. 9.       15.30    OV KSČM č.  7                                           OV
 9. 9.          15.30     Okresní volební štáb                                  OV
                23.9.        15.30     Okresní volební štáb                                  OV
 
Říjen
11.10.      15.45    VV OV KSČM č. 7                             OV
18.10.          15.30    OV KSČM č. 8                                 OV
  7.10.      15.30    Okresní volební štáb                             OV
30.11.                      Zasedání ÚV KSČM č. 12                           ÚV

Listopad
  8.11.          15.45    VV OV KSČM č. 8                       OV
15.11.      15.30       OV KSČM č. 9                                 OV
  1.11.      15.30       Aktív funkcionářů ZO, MěV, OV KSČM OV - PZKO

Prosinec
13.12.       15.45    VV OV KSČM č. 9                        OV
13.12.       15.30    OV č.10+ Porada předs. MěV a př.ř.ZO      OV
11.12.                         Zasedání ÚV KSČM č.13


                                               II. Obsah jednání

Srpen
Vyhodnocení hospodaření OV KSČM Karviná za 1. pol. 2010
Průběžné plnění ČP a VF za 1. pol. 2010
Stav členské základny za 1. pol. 2010
Politické vzdělávání členů KSČM v okrese Karviná
Příprava volební kampaně - komunální volby 2010

Září
-Volební kampaň komunální volby 2010
-Práce pracovních komisí OV KSČM Karviná

Říjen
Volební kampaň komunální volby 2010
Vyhodnocení hospodaření OV za 3. čtvrtletí 2009
Jmenování inventární komise OV KSČM

Listopad
Rozpracování závěrů 12. zasedání ÚV KSČM do podmínek okresu
Příprava Rozpočtu OV KSČM pro r. 2011
Výsledky komunálních voleb 2010

Prosinec
Plán práce OV KSČM na 1. pol. 2011
Příprava 22. ročníku plesu OV KSČM

Materiál je otevřený – bude průběžně dopracováván dle aktuální situace a úkolů.
Zpracoval:  Jiří Nytra – předseda OV KSČM
V Karviné dne 8.6.2010

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

dovolte mi touto cestou Vám všem poděkovat za pomoc a podporu při realizování volební kampaně pro volby do PSP ČR. Společným úsilím se podařilo obhájit  mandát poslankyně za KSČM v okrese Karviná. Věřím, že i v nadcházejících komunálních volbách spojíme své síly a dosáhneme co nejlepšího volebního výsledku KSČM. Přeji Vám všem krásné léto a příjemnou dovolenou.
                               
   
                            Milada Halíková, poslankyně


Místopředsedkyně MěV KSČM v Havířově s. Danu Holeksovou.

Všichni, kdo přicházejí na MěV KSČM v Havířově, se tam setkávají s Danou Holeksovou.

Jste jedinou ženou v V Městském výboru, co všechno tady děláte.

Převzala jsem funkci místopředsedy MěV KSČM, s tím souvisí řada úkolů. Mám na starosti veškeré písemnosti, zápisy, takže většinu pracovní doby zabírá počítač.

Jistě neděláte jen stranické funkce.

Ne, to určitě ne. Pracuji v kontrolním výboru Zastupitelstva města Havířova a vykonávám funkci předsedkyně bytové komise při Radě města.

Tak to je toho jistě dost. Jak to všechno zvládáte?

Někdy opravdu těžko, ale vždy se snažím splnit všechno řádně a pořádně. Zvláště, aby ZO prostřednictvím svých předsedů dostávaly včas potřebné informace a hlavně – aby sekretariát MěV KSČM řádně fungoval.

Za rozhovor poděkovala Marie Kročková.
TURNAJ V NOHEJBALE

o putovní pohár Klubu zastupitelů za KSČM v Havířově
I. ročník

Akce se uskuteční dne 11. 9. 2010 od 9,oo hodin v areálu tenisových kurtů Sport servisu Paulát na ulici Makarenkova 1 v Havířově – Městě. www.sportservispaulat.estranky.cz

Areál se nachází za Elektrotechnickou školou.
Startují tříčlenná družstva amatérských hráčů. Startovné za družstvo činí 150 Kč v čem je započítáno i občerstvení, které hráč obdrží.
Závazné přihlášky do 30. 8. 2010 
 606 367 523 jan-seidl@volny.cz
           596 436 357 kscm.havirov@volny.cz
Informace z Klubu zastupitelů za KSČM


Úvod   
23. zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 21. 6. 2010 bylo pravděpodobně předposledním zasedáním do konce volebního období 2006 - 2010. Jako obvykle vám chceme podat stručnou informaci o průběhu jednání a přijatých závěrech.

Havířovský seniorský hokej
    Na základě žádosti o dotaci, kterou předložilo vedení nově vzniklé společnosti HC Havířov 2010, s. r.o., projednávalo zastupitelstvo požadavek na poskytnutí 5,7 mil. Kč na provoz seniorského hokeje ve II. hokejové lize České republiky pro rok 2010. K této záležitosti byl rovněž uskutečněn „kulatý stůl„ zástupců všech politických klubů v zastupitelstvu. V rozsáhlé diskuzi na zastupitelstvu, v níž byly vyjadřovány názory pro a proti tomuto návrhu, které na jedné straně obhajovaly potřebnost seniorského hokeje v Havířově a na druhé straně se kriticky vyjadřovaly k 10 letům fungování hokeje v Havířově, do kterého bylo investováno za toto období kolem 150 mil. Kč. Dokonce není ještě dořešen dluh ve výši asi 27 mil. Kč. Připomínáme, že před 10 léty 14. 4. 1999 rozhodlo zastupitelstvo o koupení extraligy těmito hlasy: ČSSD 5, ODS 10, KDU ČSL 3, US 2, HPH 1, Koexistence 1. Na nákup bylo schváleno 24 miliony Kč, každoročně pak 10 - 12 mil. Kč plus 5 až 7 bytů pro hráče. Toto všechno byly skutečnosti, které byly předmětem diskuze na tomto 23. zasedání zastupitelstva. Výsledkem diskuze byl pak návrh, poskytnout dotaci HC Havířov 2010 ve výši 3 mil. Kč. Pro toto usnesení hlasovalo 32 zastupitelů a zdrželo se 8 zastupitelů za KSČM a 1 za KDU ČSL.

Bezpečnost a ochrana majetku
    Pro zvýšení bezpečnosti, ochrany majetku a upevnění veřejného pořádku byl schválen nákup 30 kusů minikamer a dovybavení mobilní služebny městské policie. Dále byla schválena veřejnoprávní smlouva s obcí Horní Suchá pro výkon činnosti městské policie Havířov na jejím území.

Výstavba hromadných garáží na ulici Dělnická a záměr směny pozemku
    V úvodním slově k tomuto materiálu předložil náměstek ing. Heczko doplnění usnesení k tomuto bodu, ve kterém požadoval zakotvit podmínku, která by garantovala možnost odstoupení od této směny v případě, že výstavba garáží nebude zahájena do 4 let.  Tato podmínka by měla garantovat, že když se nepodaří v této době zajistit investora (PPP) pro realizaci výstavby garáží, směna pozemku nebude realizována. V průběhu obsáhlé diskuze byly vyslovovány názory, které podporovaly návrh na výstavbu v původní podobě, ale také názory na nevýhodnost této směny z pohledu ochrany majetku města. Může se totiž stát, že výstavba garáží uskutečněna nebude, směna pozemků však bude platná a město bude mít újmu na majetku z rozdílu ceny vyplývající z atraktivnosti jejich polohy. Tento návrh, stejně jako návrh na zvýšení kauce při nedodržení desetileté lhůty, neprošel. V případě, že se tyto pesimistické obavy nenaplní, město získá budovu s cca 550 parkovacími místy (které budou samozřejmě za úhradu) a veřejnou obslužností a dořeší proluku na ulici Dělnická, která se může stát atraktivním pokračováním centra města. Přes spoustu rozdílných názorů byl schválen původní návrh. 

 
Rozdělení výtěžku z tomboly Reprezentačního plesu města 2010
    Výtěžek činil 30 670 Kč. Byl rozdělen čtyřem potřebným dětem podle návrhu odboru sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí, ve výši od 9 do 6 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že u jednoho dítěte se jednalo o nákup automatické pračky, usoudil Klub zastupitelů za KSČM, že schválená částka 6000 Kč je nedostačující a rozhodl se přispět další částkou 4 tisíc korun, vybranou mezi svými členy.  

Vyúčtování hospodaření města a plnění rozpočtu
    Materiály byly schváleny bez připomínek. Zastupitelstvo bylo seznámeno rovněž s návrhem úprav rozpočtu, ke kterému vznesl vážnou připomínku předseda finančního výboru, a to, aby smlouvy a investiční akce byly uzavírány až poté, když bude odsouhlasená výše finančních prostředků v rozpočtu města. Zastupitelstvo doplnilo usnesení, ve kterém ukládá Radě města, aby na příští zasedání předložila materiál zdůvodňující zvýšenou částku na rekonstrukci rondelu.    

Obecně závazná vyhláška k regulaci hlučných činností
    Zastupitelstvo se opět zabývalo zněním obecně platné vyhlášky omezující provádění hlučných činností, které tentokrát bylo doplněno o stanoviska občanských komisí. Zastupitelstvo hlasováním nepodpořilo návrh na zamítnutí ani na přijetí. Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato a vyhláška neplatí.
    . 

Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města sportovním a mimosportovním subjektům
    Nad původní rámec programu byl předložen návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města. Dodatečně bylo zastupitelstvem schváleno přidělení finančních prostředků 2,75 mil Kč pro sportovní, kulturní a jiné subjekty. Názor některých zastupitelů, aby se tyto prostředky rozdělily až na zářijovém jednání zastupitelstva, nebyl respektován. Rovněž nebyl respektován požadavek na hlasování po jednotlivých bodech. 

Interpelace
    Tajemník města informoval, že bylo písemně odpovězeno na všech deset interpelací z minulého zasedání. Na tomto zasedání byly dvě interpelace a to na vyřešení likvidace křovinových náletů na přístupových komunikacích u škol na ul. Kpt. Jasioka a druhá, týkající se bezplatné přepravy kočárků s dětmi v MHD.

   
                               
        Redakční rada                               Klubu zastupitelů za KSČM


Co o prázdninách

21.8.              Frýdlant n/Ostravicí
28.8.              setkání na Těrlické přehradě

Články pro další ZPRAVODAJ posílejte na  honza.charvat@centrum.cz
Nebo  na  ovkscmk@volny.cz


Krásné a klidné prázdniny Vám přeje místopředseda OV KSČM Karviná
                                                                                       

Jan Charvát