Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj KSČM č. 8/2010

27. 8. 2010


Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí přátelé,

pomalu končí čas prázdnin a dovolených a věřím, že jsme v kruhu rodiny a přátel načerpali dostatek sil a energie pro nadcházející období, ve kterém budeme usilovat o posílení vlivu KSČM v místech našich měst a obcí.
Společně jsme vybrali nejvhodnější kandidáty pro zastupitelstva tak, abychom se aktivně podíleli na chodu měst a obcí, na řešení regionálních problémů ve prospěch občanů. Rozhodujícím momentem pro získání hlasů budou volební programy, které musí řešit aktuální problémy každého města a obce. Při sestavování těchto volebních programů se tedy musíme vyhnout nekonkrétním všeobecným zéměrům. Vhodná specifická řešení musíme najít v oblastech ekologie, úrovni nájemného, zabezpečení míst v jeslích, školkách, školách, v domově seniorů, aktivizaci veřejných prací, pomoci v nezaměstnanosti.
Konkrétní volební programy lze sestavit pouze na základě analýzy a výběru těch nejdůležitějších aktuálních problémů v rámci měst a obcí a pokusit se nalézt nejvhodnější řešení ve prospěch občanů.
Využijme k seznámení občanů s naším volebním programem každé příležitosti a přesvědčme je, že naše heslo „S lidmi pro lidi“ má konkrétní obsah.
Pojďme společně podpořit naše kandidáty, politiku naší strany tím, že ve volbách 15. a 16. října upravíme hlasovací lístek křížkem v záhlaví sloupce před názvem KSČM.
                
                                                                                                               

Jiří Nytra
předseda OV KSČM Karviná
                        


Jednání  7.  schůze  OV KSČM Karviná 16.8.2010


Program:

1. Vyhodnocení hospodaření OV KSČM Karviná za 1. pololetí 2010
2. Průběžné plnění ČP a VF za 1. pol.2010
3. Politické vzdělávání členů KSČM v okrese Karviná
4. Příprava volební kampaně – komunální volby 2010
5. Organizační

Přítomni: viz presenční listina
Přizváni: ORK a ORoK KSČM
Hosté: viz presenční listina

Návrh usnesení:   OV KSČM dne 16.8.2010:
 
 1.   Bere na vědomí:
a)    Vyhodnocení hospodaření OV KSČM Karviná z1. pololetí 2010
b)   Informaci o přípravě volební kampaně – komunální volby 2010
c)   Průběžné plnění ČP a VF za 1. pol. 2010
d)   Informaci o politickém vzdělávání členů KSČM v okrese Karviná

 2.   Ukládá:
a)    Zpracovat plány mediální prezentace a osobní plány účasti na akcích v rámci volební kampaně a připravit představení vol. progr. do HaNo
                                                     Z: PaedDr.Halíková, K.Wiewiórka
                                                              předsedové MěV KSČM
                        T: do 25.8.2010
 b)    Delegování do Okrskových volebních komisí předat na OV KSČM
                        Z: předsedové MěV a ZO KSČM
                        T: do 10.9.2010
 c)    Aktivizace všech členů KSČM ke zvýšení příspěvkové morálky
                                           Z: předsedové MěV a ZO KSČM
d)    Řešit situaci v ZO KSČM č. 59        Z: S.Mlčák, M.Kronenberg

Zpracoval: J. Nytra 
Dne    16.8.2010VOLEBNÍ KLÁNÍ ZAČALO

V prázdninovém odpoledni zaplnil sál restaurace Radnice v Havířově celoměstský aktiv zástupců městské organizace KSČM, která čítá přes 400 členů.
Nosným programem této akce bylo seznámení přítomných s kandidáty do zastupitelstva města Havířov, kteří budou voleni v podzimních volbách. Kladem bylo snížení průměrného věku na kandidátce na 50 let a zájem nestraníků o kandidaturu v barvách KSČM – 30%.
V přátelské atmosféře a plodné diskusi přítomní projednali předvolební kampaň, ale poukázali i na úskalí což jsou nově vznikající strany i na komunální úrovni. Těžko se bude obhajovat stávající pozice, kdy vedení Havířova zajišťuje koalice ČSSD, KSČM a Hnutí pro Havířov. Přítomní přislíbili plné zapojení v předvolební kampani s cílem co nejlepšího volebního výsledku. Lídrem kandidátky se stala PaedDr. Milada Halíková, stávající poslankyně PS PČR za KSČM.


Jan Seidl

Obrazek
Další velice zdařilou letní akci máme za sebou.


Jako  každým rokem, tak i letos  jsme na letní měsíce naplánovali nejen pro své  členy, ale i naše sympatizanty  mnohé  akce. Jednou  z prvních letních  akcí  byl  zájezd, který jsme  uskutečnili  ve  středu, dne 28. 7. 2010. I přes   pošmourné  počasí lze  říci, že   se  zájezd  vydařil a   v autobuse vládla  dobrá nálada.
První naší zástavkou  byl  zámek v Kuníně, a  hned v úvodu je třeba říci, že  po povodních, které postihly  nejen tuto obec, se daří  vše dávat  do pořádku a  obec  má  již opět  velice  pěkný  vzhled. I když  následky  jsou tu a  tam ještě znatelné. Zámek jako takový, za mnohé stáročí šel z rukou do  rukou mnohých zámožných rodů, mnohé jeho epizody  byly strastiplné a ne  vždy  se  v něm  majitelé  či  nájemci chovali  s patřičnou památkářskou úctou, s ohledem na minulá století. Je  tam  však  umístěná  celkem hezká dobová  expozice, která  poučí a  mnohé z minulosti zámku i jeho majitelů  návštěvníkům  osvětlí. Je  tam i krásný  zámecký  park,  který láká  ke klidnému odpočinku ve  stínu  urostlých  starých  stromů, které dotvářejí krásu  tohoto  nádherně  opraveného  zámku.  
 Další  naší zájezdovou zastávkou  byl  hotel „ Salaš “, který  je zasazen  v krásném lesnatém prostředí  a je  z něj  nádherný výhled  na  Nový  Jičín a  dále  až  na  Beskydy. Je  nutno  říci, že i přes ne zrovna hezké počasí  bylo  vidět opravdu velice daleko a  bylo mnohé k vidění. Oběd, který jsme  upřesňovali  ještě v autobuse  a nutno říci, že  byl  výběr  ze tři   druhů,  opravdu  chutnal a  poobědové posezení  venku, kde  jsme  se  všichni moc  bavili  vtipy  a vtípky soudruha Kuczery, ale  i jiných , byly   takovým startovacím  momentem pro  další   část   našeho zájezdu.
 Další naší zájezdovou zástavkou bylo město Nový Jičín s návštěvou Jičínského  zámku a  prohlídkou  města. Nutno  dodat  i že  zámek v Novém Jičíně skýtá  mnoho  krásných   výstavních expozic, které lze opravdu s potěšením  zhlédnout. Nakonec  i  v pokoji s portréty  generála Laudona  si  můžete   poslat  domů či  známým  na   emailovou adresu  tam pořízenou  fotografii. Chtěl jsem za  práci  experta po těch techniky neznalých z recese 100 korunu, nikdo  však  žel nechtěl  zaplatit. Samotné  náměstí  v Novém Jičíně  je  opravdu  skvostem, je dle mého snad  nejkrásnějším náměstím  v naší zemí, stejně tak lze  hodnotit  i  krásné  uličky  starého města.
 Po prohlídce města jsme  nastoupili do  autobusu, mimochodem velice moderního, jehož  řidič  bravurně ovládá své  řemeslo  a  zamířili jsme do Kozlovic, kde jsme  navštívili  dvě  jejích  atrakce. První  byla „ Obecní škola “ v areálu  bývalého Fojtství, kde  jsme se   tamní expozici  a  velice kvalitním výkladem dostali  do předminulého století  a  začátku století minulého. Je to velice  naučná  expozice, stejně tak, jako   mnohé cenné památky na  skle či  dřevu malovaných, včetně mnohých liturgických památek.  A  i když  v momentě  prohlídky  začal  padat  opravdu  hustý  déšť, bylo to   jen přes  dvůr do  posledního  našeho zájezdového zastavení, kterým  byl  zdejší  věhlasný pivovar i s pohostinstvím. Navíc   jsme  ochutnali  mnohé  speciality, od mletých  škvarků s teplým opečeným  chlebem, přes  držkovou polévku, uzenářské  prkénko, grilovaná  žebírka a  jiné   opravdu   vynikající pochutiny, které  jsme  zapíjeli  černým či  světlým  tam  vařeným   kvasnicovým pivem.
 Ve  večerních hodinách  jsme se   v dobré náladě  vraceli domů plni krásných  zážitků. Tedy  i tuto akci  můžeme  hodnotit za velice  zdařilou.
 
Místopředseda  ZO KSČM Horní  Suchá  Januš  AdamusDalší naše  letní  aktivita  je  za  námi.


Obrazek

Tuto  sobotu, tedy 21.8. 2010,  jsme  ze  zúčastnili  oslav  přátelství  a   vzájemností mezí  našimi  blízkými přáteli, kdysi společného států Čechů a Slováků, které  se již  dlouhá léta uskutečňuje  ve  Frýdlantu  nad Ostravicí v tamním lesoparku.
 V této souvislosti je  třeba  říci, že  na  tyto  slavnosti na  česko-slovenském  pomezí  organizuje každoročně v letních měsících naše ZO KSČM  zájezdy, toho  letošního  se zúčastnilo 19 členů a  sympatizantů naší  ZO KSČM.  Z   Horní  Suché jsme  vyjeli  odpoledne ve 12:30 hodin, neboť program slavnosti je stanoven  na  odpolední  hodiny. Akce se  koná v prostředí  krásného frýdlantského lesoparku, kde  jsme  pobyli až  do skončení  programu.
Počasí  nám opravdu  přálo a  tak jsme  se ještě na  zpáteční  cestě  zastavili  v motorestu kousek od  Frýdlantu, kde  jsme  povečeřeli  a  mnohé ze  zážitků probrali v družné zábavě.  Je  třeba  na rovinu  říci, že  letošní program  nás  trochu  zklamal, asi  ne  vše  se  hostitelům  vydařilo či  podařilo  zajistit. Na  druhou  stranu  jsme  se mohli  zase setkat  s lidmi z jiných  organizaci i  jiných  regionů  našeho  či  sousedního  státu. Přátelství mezi našimi  národy  je   neměnné a stále  upřímné a  srdečné.   
                                                                               

Januš Adamus


Dne 7.8. jsme se rovněž z účastnili na 66.výročí Životické tragédie


Obrazek


Jak jsme zabránili dalšímu zadlužení města


Dne 30.6.2010, se konalo zastupitelstvo města Orlové, kde se mimo jiné projednával bod číslo 6, tj. přijetí záměru úvěru ve výši 80 mil Kč., který měl být v pořadí již druhý úvěr, první byl na 100 mil. Kč schválený v roce 2008. Nynější vedení tzv. trojkoalice (ČSSD,ODS,ED), tak chtělo pokračovat v neustálém zadlužování města a to navzdory tomu, že první úvěr ještě nezačalo splácet. Nepřesvědčil je ani vnitřní audit hospodaření města za rok 2009, který nabádal mimo jiné nebrat žádné další půjčky. Naštěstí se našlo dost zastupitelů z opozice, zejména KSČM  a  LB, kteří byli proti přijetí, byť jen záměru.
V neposlední řadě pomohla i nejednotnost trojkoalice, kdy  ODS podala svůj vlastní návrh, který by pro město v  konečném důsledku znamenal také přijetí úvěru, byť v trochu pozměněné podobě.
Co tedy znamená pojem „záměr přijetí úvěru“. V případě, že by zastupitelstvo schválilo tento ,,záměr,, všechny pravomoce by přešly na radu města, která by vyhlásila výběrové řízení, určila by komisi, která by posuzovala nabídky finančních ústavů, samozřejmě by to byli členové rady města, kteří by jmenovali tuto komisi. S největší pravděpodobností by to byli oni, kdo by v této komisi zasedal nebo další spřátelení ,,odborníci,,. Praxe v tomto volebním období jmenovat sebe sama do těchto komisí , je naprosto normální. Zastupitelstvo je z tohoto kroku vynecháno a schvaluje už jen ,,vítěze,,. Všichni víme, jak to v našem městě s výběrovými řízeními chodí. Musím vyzdvihnout i některé odvážlivce z řad trojkoalice, kteří hlasovali proti tomuto zadlužování. Dokazuje to, že i mezi členy trojkoalice jsou rozumní a slušní lidé, kterým záleží na našem městě. Pro přijetí záměru v nezměněné podobě hlasovalo 11 zastupitelů, převážně ČSSD a ED. Pro záměr v pozměněné podobě, jak jej navrhovala ODS, hlasovalo 6 zastupitelů ODS. Proti jakémukoli přijetí záměru vzít si úvěr hlasovalo 11 zastupitelů všichni KSČM, LB,1 HZPO a 2 nezávislí, kteří se alibisticky zdrželi.Z tohoto hlasování vyplývá,že KSČM je  silnou opozicí v zastupitelstvu Orlové.Vyvrací to všechny fámy,lži a polopravdy ,že vždy hlasujeme dle přání a potřeb ČSSD.


Koláček Petr


Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010

 
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 

Hlasování


Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.
 

Hlasovací lístek

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě, případně na druhé straně hlasovacího lístku. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů budou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy.

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. října 2010). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.


Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

Z důvodů získání maximálního počtu zastupitelů je pro nás nejvýhodnější využít způsob uvedený v první odrážce. DOPORUČUJI!!!!!!!  • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.


  • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.


  • Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.


Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 
Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky (dále jen „zastupitelský úřad”) není při volbách do zastupitelstev obcí možné. Zvláštní seznamy voličů vedou zastupitelské úřady na základě bydliště voliče v zahraničí, který z tohoto titulu o zápis požádal, a mají proto povahu stálého seznamu voličů, Vzhledem k tomu, že volič může v daných volbách hlasovat pouze jednou, může být veden pouze v jednom stálém seznamu voličů. V důsledku svého zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky, musí požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu potvrzení, popř. toto potvrzení předložit v den voleb okrskové volební komisi.
Soudruzi předsedové, tyto informace doporučuji důkladně prostudovat a předat všem členům a sympatizantům KSČM a take členům okrskových volebních komisí.

                               
Jan Charvát místopředseda OV KSČM Karviná
V této tabulce jsou některé změny oproti původnímu plánu práce.

Dobře si je zaznamenejte do svých kalendářů.DATUM

DEN

HODINA

AKCE

MÍSTO

7. 9. 2010

úterý

15:30

Porada předsedů+OVŠ

OV Karviná

13. 9. 2010

pondělí

9:00

MS KR vedení+předsedové

Ostrava

18. 9. 2010

sobota

14:00

Den tisku areál Benátky

Ostrava

18. 9. 2010

sobota

15:00

Hornická slavnost VOLBY Hasičárna

Horní Suchá

20. 9. 2010

pondělí

13:00

VV OV

Karviná

20. 9. 2010

pondělí

15:30

Plénum OV

Karviná

23. 9. 2010

čtvrtek

15:30

Porada předsedů

Karviná

7. 10. 2010

čtvrtek

14:00

Předvolební akce- Šumbark VOLBY

Havířov

7. 10. 2010

čtvrtek

16:00

Porada předsedů

Karviná

8. 10. 2010

pátek

15:00

Předvolební akce náměstí Fryštát VOLBY

Karviná

11. 10. 2010

pondělí

15:45

VV OV

Karviná

14. 10. 2010

čtvrtek

14:00

Předvolební akce před OD Elán Hav.

Havířov

18. 10 2010

pondělí

9:00

MS KR

Ostrava

18. 10. 2010

pondělí

15:30

Plénum OV

Karviná

6. 11. 2010

sobota

--

ÚV KSČM

Praha

8. 11. 2010

pondělí

15:30

 Aktiv funkcionářů OV a před. ZO a MěV

PZKO Karviná

9. 11. 2010

úterý

15:45

VV OV

Karviná

Důležitá informace!!!!!!!!!!

Vážení přátelé. Tento Zpravodaj slouží k vzájemnému informování o naší činnosti. Proto vás žádám, aby jste se o práci vaší ZO KSČM, MěV, zájmové skupiny mladých, případně společenských organizací ve vašem okolí prostřednictvím našeho Zpravodaje podělili se všemi, kteří nás čtou. Rovněž žádám o informace ze zasedání zastupitelstev obcí, měst a kraje a také PSP ČR.  Děkuji Vám.

Své příspěvky posílejte nejlépe e-mailovou poštou na adresu
honza.charvat@centrum.cz    nebo    ovkscmk@volny.cz


Jan Charvát místopředseda OV KSČM Karviná